Vikten att prata ihop sig

I simskolan är vi tre tränare som håller i fyra grupper, till vår hjälp har vi planeringar för vad vi ska göra gång för gång. Men jag och mina tränarkollegor har insett vi samspelar bättre och har bättre kontakt med våra simmare om vi gemensamt lagt upp en plan innan vi börjar vårt pass.

Jag och mina tränarkollegor vi brukar prata igenom vilket fokus vi ska ha, hur vi lägger upp de olika grupperna, vilka simsätt vi fokuserar på idag. På så sätt blir det lättare för oss att leda våra simmare mot målen. I slutet av passet pratar vi kort igenom det vi gjort. En kort utvärdering, vad gick bra, vad gick mindre bra. Ganska grundläggande, men det gör oss till ett bättre team.


Prenumerera på nya blogginlägg